Idrettskretsen samarbeider med Unge kokker

Unge Kokker er en ideell organisasjon med etter hvert lang erfaring med å formidle matkunnskap og folkehelse for barn og ungdom i hele Norge. Unge kokker har søkelyspå ungdomsmedvirkning og ung til ung, samt fremme spennende og sunn matlaging og tilby kreative kokkekurs. I tillegg tilbyr Unge Kokker kurs, foredrag og læringsmateriell til voksne som arbeider med barn og unge, til lærere innen mat- og helsefaget på ungdomsskolen, og til kantineansatte i videregående skole. Sammen med Unge kokker, Møre og Romsdal idrettskrets og Sparebanken 1 SMN så jobber Trøndelag idrettskrets med å utvikle sunne og gode verktøy i forbindelse med

Les mer