Slik trener TRIK-ansatte alternativt under «Korona»